СУПТО - софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Всяка ERP система или складов софтуер би могъл да се разглежда като СУПТО - Софтуер за управление на продажби в търговски обект. Тази промяна идва от измененията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им, заедно с изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини приети на 28 септември 2018 година.

Вие използвате СУПТО ако във Вашия бизнес работите с програма за издаване на фактури, автоматизиран складов софтуер, ERP система или какъвто и да е друг софтуер, в който се въвежда и записва в базата с данни информация за цени и количества по време на продажбата. СУПТО, който ползвате трябва задължително да отговаря на изискванията поставени от НАП, която предоставя публичен регистър с одобрени софтуери за ползване.

СУПТО списък
СУПТО срокът за всички търговци е 31 юли 2020 г. До тази дата те трябва да започнат да използват софтуер от списъка с одобрени софтуери на НАП.

Изисквания към търговци използващи СУПТО

Във всеки търговски обект, където се търгува със стоки и услуги и се приемат плащания в брой или с дебитни и кредитни карти, за които се издава фискален бон, е задължен да използва СУПТО отговарящ на изискванията на НАП. Задължително е софтуерът да управлява всички фискални устройства в обекта и да не се работи едновременно с няколко софтуерни продукта за управление на продажбите.

Всеки търговец е необходимо да декларира СУПТО по електронен път, като по този начин известява НАП с какъв софтуер работи. Срокът за подаване е седем дни след инсталирането на СУПТО.

Базата данни на СУПТО следва да се съхранява на сървър на територията на държава членка на Европейския съюз или Република България. След края на юли 2020 г. е забранено да се издават ръчно фискални бонове ако работите със СУПТО.


Одиторски достъп до СУПТО

Търговците са длъжни да осигурят достъп до т.нар. Одиторски достъп до СУПТО, в случай, че бъдат посетени от проверяващите органи на НАП. Одиторския достъп трябва да предоставя достъп до данните на всички устройства в и извън търговския обект, които се управляват от СУПТО.

Търговецът е длъжен да осигури достъп до Одиторския акаунт, както и пряк достъп с права за четене и извличане на данни от текущата и всички други налични бази данни управлявани от СУПТО, без значение на тяхното местонахождение.

В случай, че търговецът използва децентрализирана база данни или облачна услуга, той е длъжен да осигури достъп до одиторския акаунт, заедно с достъп до всички налични локални ресурси, неограничен достъп за четене и извличане на данни от СУПТО.

Всеки СУПТО оператор е задължително да има работен профил в СУПТО (операторски акаунт), даващ достатъчно права за работа със СУПТО.

Архивиране и СУПТО

Всеки търговец е отговорен за данните в СУПТО, който използва, за тяхната пълнота и изправност. Наредбата забранява изтриване и унищожаване на данни и при евентуална проверка и липса на данни, можете да бъдете глобени. Препоръчително е при избора на СУПТО да се избере такъв, който позволява архивиране на данните в случай на непредвидени аварии в търговския обект. Архивите на базите данни е необходимо да се съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение, което по настоящем е 7 години.

Онлайн фактуриране
Ел Кочан