Основни изисквания към бизнеса, които поставя Наредба Н-18 в различните аспекти на СУПТО и онлайн търговията.

Веселин Трифонов - началник отдел „Електронен одит“ Дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП e един от главните действащи лица по прилагане на изискванията на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, която е една и от акцентите на проведения от НАП семинар. Една от темите на семинара е основните изисквания към бизнеса, които поставя Н-18 в различните аспекти на СУПТО, включително електронните магазини.

Веселин Трифонов
 • 1. Кога е допустим електронен фискален бон?
 • 2. Облекчени изисквания за софтуерите за управление на продажбите за пълно или частично плащане от НЗОК по рамковите договори.
 • 3. Въвеждане на нов вид софтуер за определен кръг лица – основни изисквания.
 • 4. Изключение относно допълнителния софтуерен инструмента за експорт на данни от СУПТО.
 • 5. Допустимо е работа с два СУПТО, които да могат да управляват едно и също ФУ.
 • 6. Регламентация за СУПТО – изисквания към софтуерите, производители и разпространители и изисквания към ползвателите на софтуерите в търговските обекти.
 • 7. Задължение на търговците за подаване на информация от към НАП какъв софтуер се използва в търговския си обект.
 • 8. Допълнителна информация, ново определение, изисквания и задължения на електронните магазини.

Допълнителни въпроси зададени към НАП чрез писма и онлайн запитвания:

 • 9. Кой софтуер е СУПТО?
 • 10. Мога ли да използвам два софтуера в търговския си обект – един, който е СУПТО и друг софтуер, който прави нещо друго?
 • 11. Мога ли да ползвам един и същи СУПТО софтуер два обекта, ако във втория обект не се осъществяват продажби изискващи фискализация през ФУ?
 • 12. Кога се генерира уникалния номер на продажбата (УНП) в обекти, където има фискални устройства (ФУ)?
 • 13. Електронен магазин работи извън обхвата на Н-18, не приема плащания в брой, но софтуера който е ползвал до даден момент, след ъпгрейд е вече СУПТО. Длъжен ли е собственика вече да притежава и регистрира касов апарат?
 • 14. Ако имам два търговски обекта, в единия има СУПТО и ФУ, и друг - офис със същото СУПТО и същата БД, но там не извършвам продажба в брой, разрешено ли е и има ли решение при този бизнес модел?
 • 15. Какви са сроковете?
 • 16. Ще бъде ли проблем ако след издаден касов бон през СУПТО (управляващо ФУ), бъде издадена в последствие фактура чрез друг софтуер, който не е СУПТО? Ако СУПТО-то е при счетоводителя а не в самия търговски обект проблем ли е или не? Също така за търговски обекти под земята без обхват на касовите апарати, как е редно да се работи? Има ли касови апарати, които имат връзка директно с Интернет без да е нужно SIM карти?
 • 17. Ако съм счетоводител и предлагам онлайн консултации, за които се плаща онлайн с карта на сайт за услуги тип консултация. Това задължава ли ме да ползвам СУПТО и да отговарям на изискванията на електронните магазини и Н-18?
 • 18. В нарушение ли сме ако сме счетоводна кантора и приемаме плащания в брой и поради тази причина използваме повече от един вид СУПТО за целите на клиентите си?
 • 19. Многофирмена счетоводна програма Ажур – трябва ли всички допълнителни фирми освен фирмата майка да имат касови апарати?
 • 20. Ако една счетоводна къща обслужва няколко заведения ползващи само един СУПТО, например при счетоводния продукт Бизнес навигатор, информацията се взима чрез т.нар. адаптори (импортери). Специално за тези връзки между софтуерите, НАП има ли някакви претенции и какъв би бил общия коментар към тези импортери?
 • 21. За електронните магазини и неприсъствените плащания - магазин, който приема плащания само с карти, трябва ли да се отпише от списъка с магазини на НАП?
 • 22. При безкасово хранене в ресторант, как се отчитат банковите плащания при месечно разчитане с фактура? Какъв е случая с т.нар. програми за лоялност – допустимо ли е издаване на нулеви фискални бонове и при кои случаи?
 • 23. Drop Shipping търговия и приемане на плащания чрез PayPal – наредбата некасаейки плащания на територията на България задължава ли ни издаване на касов бон или не?
 • 24. Повече информация за импорта от софтуера на електронния магазин към СУПТО.
 • 25. Проблем ли са прекъснатите плащания за голям период от време? При паралелно извършване на дейност, може ли да се твърди, че е налице случай с множество търговски обекти? Има ли разлика между офис и търговски обект?
 • 26. Две фирми с общ офис, но с отделен персонал и активи, но управителя е едно и също лице. Трябва ли да се събере оборота на двете фирми и да се регистрират?