Банкови сметки на НАП за плащане на данъци и осигуровки през 2020 година


ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД офис БЛАГОЕВГРАД
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG47IORT80488187372400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG29IORT80488587372400
Сметка за приходите за НЗОК BG73IORT80488687372400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG64IORT80488887372400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG69IORT80483387372400
ТД на НАП - БУРГАС
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG28IORT80488188800000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG10IORT80488588800000
Сметка за приходите за НЗОК BG54IORT80488688800000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG45IORT80488888800000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG50IORT80483388800000
ТД на НАП ВАРНА
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG28IORT73778100310000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG08IORT73778500350000
Сметка за приходите за НЗОК BG03IORT73778600360000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73IORT80438110001000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG18IORT80438525000000
Сметка за приходите за НЗОК BG12IORT80438626000000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВИДИН
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG42IORT80488187375400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG24IORT80488587375400
Сметка за приходите за НЗОК BG68IORT80488687375400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG59IORT80488887375400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG64IORT80483387375400
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВРАЦА
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG52IORT80488187369400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG34IORT80488587369400
Сметка за приходите за НЗОК BG78IORT80488687369400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG69IORT80488887369400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG74IORT80483387369400
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ГАБРОВО
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG26UBBS88888188841100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG24UBBS88888588841200
Сметка за приходите за НЗОК BG84UBBS88888688841300
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG73UBBS88888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG08UBBS88883322798400
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG74UBBS88888188841400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG72UBBS88888588841500
Сметка за приходите за НЗОК BG35UBBS88888688841600
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG57UBBS88888815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG55UBBS88883322799300
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG25UBBS88888188841700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG23UBBS88888588841800
Сметка за приходите за НЗОК BG83UBBS88888688841900
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG87UBBS88888806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG72UBBS88883322798800
ТД на НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ
Интернешънъл Асет Банк АД IABGBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG66IABG74908100782200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG60IABG74908500357900
Сметка за приходите за НЗОК BG23IABG74908600358000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЛОВЕЧ
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG65IORT80468100407600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG69IORT80468500084000
Сметка за приходите за НЗОК BG32IORT80468600084100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС МОНТАНА
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73UBBS88888188842000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG71UBBS88888588842100
Сметка за приходите за НЗОК BG34UBBS88888688842200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG09UBBS88888893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG83UBBS88883322801900
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG97IORT80488187371500
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG79IORT80488587371500
Сметка за приходите за НЗОК BG26IORT80488687371500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG17IORT80488887371500
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG22IORT80483387371500
ТД на НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG24UBBS88888188842300
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG22UBBS88888588842400
Сметка за приходите за НЗОК BG82UBBS88888688842500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG76UBBS88888813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG09UBBS88883322943300
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG17IORT73808137550000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG38IORT73808535557500
Сметка за приходите за НЗОК BG98IORT73808635557600
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
ТД на НАП ПЛОВДИВ
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК BG02IORT73758650002000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
ТД на НАП ВАРНА ОФИС РАЗГРАД
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG59IORT80488188800800
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG41IORT80488588800800
Сметка за приходите за НЗОК BG85IORT80488688800800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG76IORT80488888800800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG81IORT80483388800800
ТД на НАП ВАРНА ОФИС РУСЕ
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG72UBBS88888188842600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG70UBBS88888588842700
Сметка за приходите за НЗОК BG33UBBS88888688842800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG11UBBS88888893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG26UBBS88883322797300
ТД на НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК BG14IORT80478650012700
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG23IORT80473310011800
ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG70IORT80488134736100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG52IORT80488534736100
Сметка за приходите за НЗОК BG96IORT80488634736100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG87IORT80488834736100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG92IORT80483334736100
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG86IORT80198100730100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG19IORT80198500080500
Сметка за приходите за НЗОК BG79IORT80198600080600
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
ТД на НАП СОФИЯ- град
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Офис ЦЕНТЪР BG53UBBS88888188844300
Офис СЕРДИКА BG70UBBS88888188843800
Офис ИЗТОК BG19UBBS88888188845300
Офис ПОДУЯНЕ BG03UBBS88888188845200
Офис ИЛИНДЕН BG05UBBS88888188844000
Офис НАДЕЖДА BG37UBBS88888188844200
Офис КРАСНО СЕЛО BG84UBBS88888188845100
Офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG85UBBS88888188844500
Офис ОБОРИЩЕ BG36UBBS88888188844800
Офис КРАСНА ПОЛЯНА BG86UBBS88888188843900
Офис МЛАДОСТ BG69UBBS88888188844400
Офис ВИТОША BG04UBBS88888188844600
Офис ЛЮЛИН BG52UBBS88888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG17UBBS88888588845400
Сметка за приходите за НЗОК BG77UBBS88888688845500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG23UBBS88888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG09UBBS88883322943300
ТД на НАП СОФИЯ- град ОФИС СОФИЯ област
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG59UBBS88888188840700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG57UBBS88888588840800
Сметка за приходите за НЗОК BG20UBBS88888688840900
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG27UBBS88888888841000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG09UBBS88883322943300
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG23UBBS88888188842900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG21UBBS88888588843000
Сметка за приходите за НЗОК BG81UBBS88888688843100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG35UBBS88888823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG32UBBS88883322803400
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG17IORT80488114291200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG96IORT80488514291200
Сметка за приходите за НЗОК BG43IORT80488614291200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG34IORT80488814291200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80483314291200
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG96IORT80488187372100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG78IORT80488587372100
Сметка за приходите за НЗОК BG25IORT80488687372100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG16IORT80488887372100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG21IORT80483387372100
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ШУМЕН
Инвестбанк АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG51IORT80488187370000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG33IORT80488587370000
Сметка за приходите за НЗОК BG77IORT80488687370000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG68IORT80488887370000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG73IORT80483387370000
ТД на НАП БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG71UBBS88888188843200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG69UBBS88888588843300
Сметка за приходите за НЗОК BG32UBBS88888688843400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG89UBBS88888893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18UBBS88883322802100
ТД на НАП СОФИЯ- град ДИРЕКЦИЯ СДО
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG54UBBS88888188843700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG04UBBS88888588843500
Сметка за приходите за НЗОК BG64UBBS88888688843600
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG03UBBS88888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG24UBBS88883322944000
ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП София
Централна кооперативна банка АД CECBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG47CECB979081669814F7
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG70CECB97908566981402
Сметка за приходите за НЗОК BG17CECB97908666981402
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата (използа се само от Държавни организации и предприятия с държавно участие!) BG20CECB979081669814F8