Касови апарати и други фискални устройства одобрени от БИМ

На 12 декември 2018 година, Български Институт по Метрология (БИМ) е издал първите четиринадесет свидетелства за фискални устройства, отговарящи на изискванията на новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства .

Одобрени модели към настоящия момент:

Касови апарати и фискални устройства

Модел Тип устройство Комуникация Опция при поръчка
TREMOL A19Plus Касов апарат          
TREMOL FP01 Фискален принтер          
TREMOL FP01-KL V2 Фискален принтер     
TREMOL FP03-KL V2 Фискален принтер     
TREMOL FP05-KL V2 Фискален принтер     
TREMOL FP07-KL V2 Фискален принтер   
TREMOL FP15 Фискален принтер          
TREMOL FP15-KL V2 Фискален принтер     
TREMOL FP21 Фискален принтер     
TREMOL FP24 Фискален принтер     
TREMOL M-KL-V2 Касов апарат     
TREMOL M20 Касов апарат          
TREMOL M23 Касов апарат         
TREMOL S-KL-V2 Касов апарат   
TREMOL S21 Касов апарат     
TREMOL S25 Касов апарат     
TREMOL SB Касов апарат     
TREMOL Z-KL-V2 Касов апарат     
TREMOL ZM-KL-V2 Касов апарат     
TREMOL ZS-KL-V2 Касов апарат     
Daisy Compact M Касов апарат     
Daisy Compact M 01 Касов апарат     
Daisy Compact M 02 Касов апарат        
Daisy Compact S Касов апарат     
Daisy Compact S 01 Касов апарат     
Daisy eXpert 01 Касов апарат
Daisy eXpert SX Касов апарат     
Daisy eXpert SX 01 Касов апарат       
Daisy FX 1200C Фискален принтер     
Daisy FX 1300 Фискален принтер     
Daisy FX 21 01 Фискален принтер     
Daisy MICRO C 01 Касов апарат
Daisy Perfect M 01 Касов апарат     
Daisy Perfect S 01 Касов апарат     
Daisy Perfect SA Касов апарат     
ELTRADE A1 KL Касов апарат       
ELTRADE A3 KL Касов апарат     
ELTRADE A6 KL Касов апарат     
ELTRADE B1 KL Касов апарат     
ELTRADE B3 KL Касов апарат     
ELTRADE PRP250F KL модел 01 Фискален принтер     
ELTRADE PRP250F KL модел 02 Фискален принтер     
EPSON PRP250F KL Фискален принтер     
EPSON TM-T810 KL модел 01 Фискален принтер     
EPSON TM-T81F KL модел 03 Фискален принтер     
ISL5011S-KL Фискален принтер   
ZIT B20 MSBW Касов апарат     
ZIT B30 Касов апарат       

Легенда: RS-232 (COM)     USB     Bluetooth     Lan     Wi-Fi     Виртуален COM


ОЧАКВАЩИ ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА

DATECS

Модел Тип устройство Комуникация
DATECS DP-05 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS DP-15 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS DP-25 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS DP-25X Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS DP-35 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS DP-150 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS WP-50 Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS WP-50X Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS WP-500X Касов апарат очакваме информация от производителя
DATECS FMP-10 Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FMP-55X Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FMP-350X Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FP-700X Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FP-650 Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FP-800 Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS FP-2000 Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS SK1-21F Фискален принтер очакваме информация от производителя
DATECS SK1-31F Фискален принтер очакваме информация от производителя

"С.Д.ДИЗАЙН"ООД

Модел Тип устройство Комуникация
INCOTEX 133 KL-Q Касов апарат очакваме информация от производителя
INCOTEX 181 KL-Q Касов апарат очакваме информация от производителя
INCOTEX 777 Касов апарат очакваме информация от производителя
INCOTEX 300SM KL-Q Фискален принтер очакваме информация от производителя
INCOTEX 300S KL-Q Фискален принтер очакваме информация от производителя

"СИС ТЕХНОЛОГИЯ"

Модел Тип устройство Комуникация
myPOS N5 Fiscal Касов апарат очакваме информация от производителя
BulPrint T2QR Фискален принтер очакваме информация от производителя
MF-TH230QR Фискален принтер очакваме информация от производителя
MF-TH250QR Фискален принтер очакваме информация от производителя

В случай, че не притежавате модел, който може да се обнови ще се наложи да закупите ново фискално устройство. Ако използавате софтуер за обработка на продажбите във вашия търговски обект е задължително използване на СУПТО от списъка на НАП.